Μείωση του ΕΦΚ στα Αλκοολούχα Ποτά ζητά η Εν.Ε.Α.Π |

Μείωση του ΕΦΚ στα Αλκοολούχα Ποτά ζητά η Εν.Ε.Α.Π

Πτώση 30% σημειώνεται στην κατανάλωση αλκοόλ ως αποτέλεσμα των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 – Με επίμαχο το θέμα των φορολογικών εξελίξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών, η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών ζητά από τα αρμόδια υπουργεία:
♦ την αποκλιμάκωση της φορολογίας που επεβλήθη σε έκτακτες οικονομικές συνθήκες για το Ελληνικό Κράτος ως ένα μέτρο ώθησης της ανάπτυξης,
(Σημείωση: Στο χρονικό διάστημα 7/1/2010 – 3/5/2010, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά, υπέστη τρεις αυξήσεις, 20%, 20% και 30% αντίστοιχα. Σχετικά με την τελευταία αύξηση (30%), αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε 10% αύξηση στους έμμεσους φόρους, μόνο στα αλκοολούχα ποτά υπεβλήθη αύξηση 30%, ενώ στις λοιπές κατηγορίες 10% σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των κλάδων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η ΕΝΕΑΠ προτείνει διορθωτική ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση)
και
♦ την ορθολογικότερη αντιμετώπιση του καθεστώτος φορολόγησης των διαφόρων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών,
προκειμένου να διασφαλισθούν αφενός η βιωσιμότητα του κλάδου αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και αφετέρου να υπάρξουν σταθερά και ικανοποιητικά επίπεδα εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επηρεάζει ιδιαιτέρως τις επιχειρήσεις λόγω της μείωσης της κατανάλωσης που προκαλεί, ενώ παράλληλα έχει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Μάλιστα, το αποτέλεσμα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά, δεν ισοσκελίζεται από τις παράπλευρες απώλειες, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:
► Σοβαρές απώλειες φόρου από τον ΦΠΑ λόγω της συνολικής μείωσης των πωλήσεων
► Σοβαρές απώλειες φόρου εισοδήματος από την μείωση των κερδών του κλάδου γενικότερα, ξεκινώντας από τις μεγάλες Εταιρείες και περνώντας στο χονδρεμπόριο και τις κάβες
► Μειώσεις προσωπικού. Στον κλάδο απασχολούνται πάνω από 220.000 εργαζόμενοι
► Δημιουργία στρεβλώσεων που τροφοδοτούν την γκρίζα / μαύρη αγορά και οδηγούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για λαθρεμπόριο, όπως αυτό προκύπτει από την παγκόσμια εμπειρία
► Μεγάλη ανισορροπία του κόστους του όποιου ποτού προσφέρεται στην Ελλάδα έναντι των όμορων χωρών (ιδίως την Βουλγαρία που είναι και στην ΕΕ) και των αμέσως συγκριτικών τουριστικών περιοχών, όπως Κύπρος, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία ακόμα και την Γαλλία.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι η Ελλάδα αυτή την στιγμή έχει συνδυασμένους ΕΦΚΟΠ και ΦΠΑ από το 4πλασιο μέχρι το διπλάσιο σε σχέση με τις χώρες που αναφέρονται παραπάνω. Συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, ο Φόρος είναι στο 1/4 του Ελληνικού. Έτσι, διευρύνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα των ανταγωνιστικών αγορών. Οι γειτονικές χώρες καθώς και οι ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδας, ενισχύονται τόσο σε επίπεδο value for money όσο και σε επίπεδο διασυνοριακού shopping trip. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν ήδη γίνει ορατές στις αγορές της Β. Ελλάδος.
► Ενίσχυση του άνισου ανταγωνισμού όσον αφορά στη φορολόγηση μεταξύ του κλάδου των αλκοολούχων ποτών και των λοιπών κατηγοριών αλκοολούχων
Σήμερα, οι τιμές των προϊόντων του κλάδου έχουν αυξηθεί στο ράφι κατά 50% περίπου και η αύξηση αυτή οφείλεται 100% στις αυξήσεις των φόρων -ΕΦΚΟΠ και ΦΠΑ. Με άλλα λόγια, στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, το 60%, και σε ορισμένες περιπτώσεις ελληνικών λαϊκών προϊόντων το 75%, είναι ΦΟΡΟΙ.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τις σημερινές ενδείξεις, ακόμα και αν ο φόρος παραμείνει στα ίδια επίπεδα, θα υπάρξει επιπλέον συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά 10% επιπλέον.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, η ΕΝ.Ε.Α.Π. προσφέρεται να βοηθήσει ενεργά την κυβέρνηση στη μεγιστοποίηση των εσόδων από τη φορολογία των οινοπνευματωδών ποτών και να συνεργαστεί μαζί της με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας (grey/black market) των αλκοολούχων ποτών.