Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών Υποστηρίζει την Υπεύθυνη Διαφήμιση των Προϊόντων του και στα Ψηφιακά |

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών Υποστηρίζει την Υπεύθυνη Διαφήμιση των Προϊόντων του και στα Ψηφιακά

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών, με στόχο την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης πολιτικής marketing και διαφήμισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα κανάλια επικοινωνίας, συμφώνησε να διευρύνει τον κώδικα αυτοδέσμευσης ώστε να καλύπτει και τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (Εν.Ε.Α.Π.) και του Συνδέσμου Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπνευματωδών Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.), εκπρόσωποι των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και εκπρόσωποι του διαφημιστικού κλάδου, ανέπτυξαν και συνυπέγραψαν επιπρόσθετες αρχές αναφορικά με το ψηφιακό marketing και τη διαφήμιση. Πιο συγκεκριμένα, συμφώνησαν να προωθούν υπεύθυνα τις μάρκες τους σε ενήλικες αλλά και να διαχειρίζονται με σεβασμό τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών σε μία σειρά από ψηφιακές πλατφόρμες όπως: ιστότοπους, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και blogs, καθώς και σε πλατφόρμες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.
Με αυτό τον τρόπο, θα διασφαλίζεται ότι η επικοινωνία του κλάδου θα απευθύνεται αποκλειστικά σε χρήστες άνω των 18 ετών και θα προβάλλονται τα σωστά πρότυπα συμπεριφοράς γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ.
Ο συγκεκριμένος κώδικας, ο οποίος έρχεται σε συνέχεια του Κώδικα Αυτοδέσμευσης για την υπεύθυνη διαφήμιση που υπογράφηκε το 2005 και ανανεώθηκε το 2010 και αφορούσε τα παραδοσιακά μέσα, είναι διαθέσιμος στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://www.see.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=57)
Προς την ίδια κατεύθυνση και με αφορμή την ανανέωση του κώδικα αυτοδέσμευσης, η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπνευματωδών Ποτών και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), πραγματοποίησαν σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση του κλάδου αλλά και των αρμόδιων φορέων. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Υπεύθυνης Κατανάλωσης Οινοπνεύματος (EFRD), το σεμινάριο στόχευσε στην ανταλλαγή απόψεων και την εκτενή ενημέρωση γύρω από τις κατάλληλες πρακτικές ψηφιακής επικοινωνίας.

Σχετικά με την ΕΝ.Ε.Α.Π
Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.), εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου των αλκοολούχων ποτών, που εισάγουν και διακινούν το 80% των επίσημων μαρκών ποτών στην Ελλάδα.
Εταιρίες – μέλη της ΕΝ.Ε.Α.Π. είναι οι: ΑΜΒΥΞ, Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ, BACARDI, DIAGEO, PERNOT RICARD. Στους πρωταρχικούς καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης συμπεριλαμβάνεται η βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, που επιτυγχάνεται μέσα από την απρόσκοπτη εισαγωγή, διακίνηση και προβολή των προϊόντων τους, στο πλαίσιο των νόμων και κανόνων της Πολιτείας και της γενικότερης πολιτικής της Ε.Ε.
Η ΕΝ.Ε.Α.Π. έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής προστασίας και πρόληψης, ενώ στους πρωταρχικούς της στόχους είναι η προώθηση της ασφαλούς και λελογισμένης κατανάλωσης αλκοόλ. Σε
συνεργασία με τον ΣΕΑΟΠ, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, την ενημέρωση του καταναλωτή πάνω σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση αλκοόλ καθώς και την εφαρμογή αρχών αυτοδέσμευσης στην εμπορική επικοινωνία των αλκοολούχων ποτών.
Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού λειτουργούν από κοινού ενημερωτική ιστοσελίδα www.apolafste.ypefthina.gr με πληροφορίες που να αφορούν την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, καθώς και την προβολή της δίπλα στο μήνυμα «Απολαύστε υπεύθυνα»που συνοδεύει όλες τις έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις των προϊόντων που διακινούν οι εταιρίες μέλη.

Σχετικά με τον Σ.Ε.Α.Ο.Π.
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ -ΣΕΑΟΠ- είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί τον κλαδικό φορέα των Ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης ελληνικών ποτών αμπελοοινικής προέλευσης, ούζου, λικέρ καθώς και λοιπών αλκοολούχων ποτών.
Περιλαμβάνει στο δυναμικό του καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου, ιδιωτικές και συνεταιριστικές, με προϊόντα αναγνωρισμένης ποιότητας και ακτινοβολίας και καλύπτει χωροταξικά όλη την Ελλάδα. Τα μέλη του, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έχουν ως αντικείμενο εργασιών, την παραγωγή και εμφιάλωση ούζου, αποσταγμάτων και άλλων αλκοολούχων ποτών, και διακινούν το 70% των εμφιαλωμένων ποτών στην Ελλάδα ενώ εξάγουν το 85% των ελληνικών εξαγομένων ποτών.

Σχετικά με τον Σ.Ε.Ε.
Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό τόσο τον κατασταλτικό, όσο και εθελούσιο έλεγχο του περιεχομένου όλων των μορφών της εμπορικής επικοινωνίας προκειμένου να διαπιστώνεται συμβουλευτικά, προληπτικά ή κατασταλτικά η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε).
Έχει συσταθεί από τους φορείς της διαφημιστικής αγοράς – διαφημιστές, διαφημιζόμενους και διαφημιστικά μέσα – στο πλαίσιο της αυτοδέσμευσης του κλάδου για την τήρηση των αρχών δεοντολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η καθαρότητα του διαφημιστικού λόγου, η εμπιστοσύνη του κοινού στη διαφημιστική λειτουργία και η προστασία του καταναλωτή.
Κάθε πληροφορία σχετικά με το ΣΕΕ και τον ΕΚΔ-Ε είναι διαθέσιμη στο www.see.gr