Απολαύστε Υπεύθυνα |

Μια πρωτοβουλία της ΕΝ.Ε.Α.Π., το “Απολαύστε Υπεύθυνα” είναι το tag line που συνοδεύει όλες τις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών τόσο στον ηλεκτρονικό όσο και τον έντυπο τύπο, αλλά και σε όποιο άλλο επικοινωνιακό μέσο χρησιμοποιούν τα μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, όπως αφίσες, δελτία τύπου, ενημερωτικά outdoor έντυπα κ.λπ.
Με τον τρόπο αυτό, ο δέκτης του διαφημιστικού μηνύματος, γίνεται ταυτόχρονα και κοινωνός ενός άλλου μηνύματος, που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τη ζωή του.

Με την εφαρμογή του tag line, η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, ουσιαστικά έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την κάλυψη του κενού ενημέρωσης. Σίγουρα δυο λέξεις δεν αρκούν για να παίξουν το ρόλο του αντικειμενικού καθοδηγητή, παιδαγωγού, ή συμβουλάτορα που θα έπρεπε να παίζει το σχολείο σε ό,τι αφορά στα παιδιά, ή γενικότερα η πολιτεία για ανήλικους και ενήλικους. Ωστόσο αυτές οι δυο μόνο λέξεις εμπεριέχουν έναν εξαιρετικά χρήσιμο συμβολισμό και ένα μάθημα που μπορεί να γίνει κατανοητό από τον καθένα.

Την πρωτοβουλία της ΕΝ.Ε.Α.Π. ακολούθησε ο Σ.Ε.Α.Ο.Π. και το “Απολαύστε Υπεύθυνα” εμφανίζεται πλέον σε όλες τις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών.