Αλκοόλ; Όχι, απόψε οδηγώ |

Αλκοόλ; Όχι, απόψε οδηγώ

Η ΕΝ.Ε.Α.Π. (τότε ΕΕΟΠ) έγινε αρχικά χορηγός και στη συνέχεια «συνδιοργανωτής φορέας» της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ (Bob Campaign).

Η εκστρατεία άρχισε οργανωμένα στο Βέλγιο το 1995. Το 2001 οι Βελγικές ζυθοποιίες συνέπραξαν με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας του Βελγίου (IBSR), για τη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες ενημέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στόχος της εκστρατείας είναι η αφύπνιση της δημόσιας συνείδησης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με ταυτόχρονη προσαρμογή εκπαιδευτικών εργαλείων στις σχολές οδήγησης και στη βασική σχολική εκπαίδευση.

Η επιτυχία της ενημερωτικής εκστρατείας βασίστηκε στην ενημέρωση του κοινού με ακλόνητα επιχειρήματα και επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και με σειρά μετρήσεων-αποδεικτικών στοιχείων του ολέθριου συνδυασμού αλκοόλ και οδήγησης. Η ΕΝ.Ε.Α.Π. (τότε ΕΕΟΠ) συμμετείχε ως χορηγός στην καμπάνια για τη χρονική περίοδο 2003-2004. Μέρος της χορηγίας ήταν και η παραγωγή 600.000 sous-verres με το μήνυμα της καμπάνιας, τα οποία διανεμήθηκαν από τις εταιρείες-μέλη της Ένωσης σε χώρους κατανάλωσης και πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

Τα ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα της καμπάνιας οδήγησαν την Ένωση Επιχειρήσεων Οινοπνευματωδών Ποτών στην απόφαση συμμετοχής της στο εν λόγω πρόγραμμα για τη χρονική περίοδο 2004-2005 ως «συνδιοργανωτής φορέας».

Στη συνέχεια, εταιρείες μέλη της ΕΝ.Ε.Α.Π. διοργάνωσαν τις δικές τους καμπάνιες για ασφαλή οδήγηση.

Αλκοόλ; Όχι, απόψε οδηγώ

Η ΕΝ.Ε.Α.Π. (τότε ΕΕΟΠ) έγινε αρχικά χορηγός και στη συνέχεια «συνδιοργανωτής φορέας» της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ (Bob Campaign).

Η εκστρατεία άρχισε οργανωμένα στο Βέλγιο το 1995. Το 2001 οι Βελγικές ζυθοποιίες συνέπραξαν με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας του Βελγίου (IBSR), για τη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες ενημέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στόχος της εκστρατείας είναι η αφύπνιση της δημόσιας συνείδησης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με ταυτόχρονη προσαρμογή εκπαιδευτικών εργαλείων στις σχολές οδήγησης και στη βασική σχολική εκπαίδευση.

Η επιτυχία της ενημερωτικής εκστρατείας βασίστηκε στην ενημέρωση του κοινού με ακλόνητα επιχειρήματα και επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και με σειρά μετρήσεων-αποδεικτικών στοιχείων του ολέθριου συνδυασμού αλκοόλ και οδήγησης. Η ΕΝ.Ε.Α.Π. (τότε ΕΕΟΠ) συμμετείχε ως χορηγός στην καμπάνια για τη χρονική περίοδο 2003-2004. Μέρος της χορηγίας ήταν και η παραγωγή 600.000 sous-verres με το μήνυμα της καμπάνιας, τα οποία διανεμήθηκαν από τις εταιρείες-μέλη της Ένωσης σε χώρους κατανάλωσης και πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

Τα ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα της καμπάνιας οδήγησαν την Ένωση Επιχειρήσεων Οινοπνευματωδών Ποτών στην απόφαση συμμετοχής της στο εν λόγω πρόγραμμα για τη χρονική περίοδο 2004-2005 ως «συνδιοργανωτής φορέας».

Στη συνέχεια, εταιρείες μέλη της ΕΝ.Ε.Α.Π. διοργάνωσαν τις δικές τους καμπάνιες για ασφαλή οδήγηση.