Αρχή Αυτοδέσμευσης - Απολαύστε Υπεύθυνα

Αρχή Αυτοδέσμευσης

Υπογραφή πλαισίου Αρχών Αυτοδέσμευσης

Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών στο πλαίσιο των αρχών της και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών, υπέγραψε το 2005 με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών, Σχέδιο Αρχών Διακήρυξης και Αυτοδέσμευσης, σχετικά με τη Διαφήμιση Αλκοολούχων Ποτών και την Ενημέρωση των Καταναλωτών.

Οι αρχές του Σχεδίου στοχεύουν στην ενημέρωση και προστασία ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι νέοι.

Το σχέδιο αρχών που υπογράφηκε προβλέπει την απαγόρευση διαφημίσεων, οι οποίες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο απευθύνονται στους ανηλίκους ή προβάλλουν μέσα από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την κοινωνική καταξίωση. Σημαντικές καινοτομίες αποτελούν ο κοινός σχεδιασμός των αρμόδιων κρατικών φορέων με την ιδιωτική πρωτοβουλία, εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις συνέπειες της κατάχρησης αλκοολούχων ποτών, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού που θα ελέγχει την τήρηση των Αρχών Αυτοδέσμευσης.
Τον Ιούνιο του 2010 η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.), υπέγραψε και 4 νέα άρθρα που ενσωματώθηκαν στους κανόνες, τους οποίους τηρούν οι εταιρείες-μέλη της Ένωσης.

Συγκεκριμένα τα νέα άρθρα έχουν ως εξής:

  • Τη μη συμμετοχή σε διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, μοντέλων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τη συμπερίληψη του μηνύματος «Απολαύστε υπεύθυνα» σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα που επικοινωνείται από τις εταιρείες-μέλη της ΕΝ.Ε.Α.Π.
  • Τη διαφήμιση σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, σε ζώνες και εκπομπές που αναμένεται το 70% του κοινού που τα παρακολουθεί ή τα διαβάζει να είναι ενήλικο.
  • Την επίδειξη υπευθυνότητας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην επιλογή του ονόματος, της επισήμανσης και της συσκευασίας, ώστε να απευθύνονται αυτά σε ενήλικο κοινό.

Τις ίδιες δεσμεύσεις έχει υπογράψει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.).

Τον Σεπτέμβριο του 2012 προστέθηκαν στον κώδικα και νέα άρθρα που αφορούν στην αυτοδέσμευση των μελών-εταιρειών της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.), και στην επικοινωνία στο διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό κρίθηκε απαραίτητο, και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ενσωμάτωσε όλες τις αλλαγές στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης Επικοινωνίας.