Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα |

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

 

Η ΕΝ.Ε.Α.Π. και ο ΣΕΑΟΠ στηρίζουν από το 2010 την «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».
Η ενέργεια πραγματοποιείται, από το 2006, ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και οδηγών για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Περισσότεροι από 2.500 νέοι οδηγοί παίρνουν κάθε χρόνο μέρος στην «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», κατά την οποία, πολίτες και φορείς σε όλη την Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους διοργανωτές και αναλαμβάνουν δράση για την προστασία της ζωής και της νεότητας στους δρόμους της χώρας.