Υπεύθυνο σερβίρισμα |

Υπεύθυνο σερβίρισμα

Μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών, η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών που σερβίρουν αλκοολούχα ποτά (bartenders), ώστε να αποθαρρύνουν την υπερβολική ή την αλόγιστη κατανάλωση.

Η ΕΝ.Ε.Α.Π. δημιούργησε ένα έντυπο σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και το υπεύθυνο σερβίρισμα, το οποίο αρχικά μοιράστηκε στο κοινό στην εκδήλωση Premium Stories στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2008, στο Μέγαρο Μουσικής.

Οι εταιρείες μέλη της ΕΝ.Ε.Α.Π. συνεχίζουν την προσπάθεια της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών του χώρου, διοργανώνοντας συνεχώς ειδικά σεμινάρια με θέμα το υπεύθυνο σερβίρισμα.

Υπεύθυνο σερβίρισμα

Μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών, η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών που σερβίρουν αλκοολούχα ποτά (bartenders), ώστε να αποθαρρύνουν την υπερβολική ή την αλόγιστη κατανάλωση.

Η ΕΝ.Ε.Α.Π. δημιούργησε ένα έντυπο σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και το υπεύθυνο σερβίρισμα, το οποίο αρχικά μοιράστηκε στο κοινό στην εκδήλωση Premium Stories στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2008, στο Μέγαρο Μουσικής.

Οι εταιρείες μέλη της ΕΝ.Ε.Α.Π. συνεχίζουν την προσπάθεια της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών του χώρου, διοργανώνοντας συνεχώς ειδικά σεμινάρια με θέμα το υπεύθυνο σερβίρισμα.