ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΝΕΑΠ, ο ΣΕΑΟΠ και οι εταιρίες-μέλη μας προάγουν συστηματικά και διαχρονικά την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ . Στην προσπάθεια αυτή, όμως, δεν είμαστε μόνοι μας! Επιζητούμε διαρκώς τη συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα αλκοολούχων ποτών καθώς επίσης και με την Πολιτεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξειδικευμένους φορείς. Μερικοί από αυτούς είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ή το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και Προαγωγής της Υγείας «ΕΔΔΥΠΠΥ», το ΚΕΘΕΑ κ.α.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε:

  • Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων που εστιάζουν τόσο στη γενική ενημέρωση του κοινού όσο και σε επιμέρους ζητήματα όπως «Αλκοόλ και Οδήγηση», «Αλκοόλ και Ανήλικοι» και «Υπεύθυνο Σερβίρισμα Αλκοόλ».
  • Το Σχέδιο Αρχών που υπογράφηκε μεταξύ άλλων προβλέπει την απαγόρευση διαφημίσεων, οι οποίες, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, απευθύνονται στους ανηλίκους ή συνδέουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με την κοινωνική καταξίωση.
  • Την «Αρχή Αυτοδέσμευσης», μία σειρά από κανόνες για την υπεύθυνη διαφήμιση και προώθηση των αλκοολούχων ποτών. Οι εταιρίες-μέλη μας έχουν δεσμευθεί εθελοντικά να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα αυτούς τους κανόνες κατά την παραγωγή των διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών τους, έτσι ώστε να προβάλλουν πρότυπα υπεύθυνης κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ MARKETING & ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Αρχές Αυτοδέσμευσης σχετικά με τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών (2005)

Αναθεώρηση Αρχών Αυτοδέσμευσης σχετικά με τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών (2010)

Κατευθυντήριες Οδηγίες για υπεύθυνη επικοινωνία των αλκοολούχων ποτών (2023)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την υπεύθυνη επικοινωνία marketing των αλκοολούχων ποτών (2023)

2005 – Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), στο πλαίσιο των αρχών της και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών, συνυπέγραψε με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών – Σχέδιο Αρχών Διακήρυξης και Αυτοδέσμευσης, σχετικά με τη Διαφήμιση Αλκοολούχων Ποτών και την Ενημέρωση των Καταναλωτών.

Το Σχέδιο Αρχών που υπογράφηκε μεταξύ άλλων προβλέπει την απαγόρευση διαφημίσεων, οι οποίες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο απευθύνονται στους ανηλίκους ή συνδέουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με την κοινωνική καταξίωση.

2010 – Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), υπέγραψε και 4 νέα άρθρα που ενσωματώθηκαν στους κανόνες, τους οποίους τηρούν οι εταιρίες-μέλη της Ένωσης.

Τα νέα άρθρα προβλέπουν:

  • Τη μη συμμετοχή σε διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, μοντέλων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τη συμπερίληψη του μηνύματος «Απολαύστε υπεύθυνα» σε κάθε διαφημιστική επικοινωνία των εταιριών μελών της ΕΝΕΑΠ και του ΣΕΑΟΠ.
  • Τη διαφήμιση σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, σε ζώνες και εκπομπές που αναμένεται το 70% του κοινού που τα παρακολουθεί ή τα διαβάζει να είναι ενήλικο.
  • Την επίδειξη υπευθυνότητας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, π.χ. στην επιλογή του ονόματος, της επισήμανσης και της συσκευασίας, ώστε να απευθύνονται αυτά σε ενήλικο κοινό.

Τις ίδιες δεσμεύσεις έχει υπογράψει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.).
Τον Σεπτέμβριο του 2012 προστέθηκαν στον κώδικα και νέα άρθρα που αφορούν στην αυτοδέσμευση των μελών-εταιριών της ΕΝΕΑΠ, και στην επικοινωνία στο διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό κρίθηκε απαραίτητο, και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ενσωμάτωσε όλες τις αλλαγές στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης Επικοινωνίας.

2023 – Η πλέον πρόσφατη επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την ανάπτυξη Υπεύθυνης Επικοινωνίας Marketing των αλκοολούχων ποτών καλύπτει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις ενώ επεκτείνεται και στην επικοινωνία μέσω social media και influencers.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες αποτελούν μέρος του Κώδικα Διαφήμισης και εποπτεύονται για την εφαρμογή τους από το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για ενδεχόμενη διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας αντιβαίνει τους εν λόγω κανόνες.