ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως, εντελώς ενδεικτικά, τα λογότυπα, τα χρώματα, οι φωτογραφίες, κάθε είδους πληροφορίες ή/και δεδομένα τις υπηρεσίες, κ.ο.κ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και των συνεργατών του και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διανοητικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού ή συγγενικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση και γενικά οποιαδήποτε δήλωση τρίτων προς το  καταναλωτικό κοινό σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

 

Εμπιστευτικότητα

Τόσο ο ιστότοπος όσο και ο χρήστης του δηλώνουν με το παρόν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους σε εκτέλεση των μεταξύ τους συναλλαγών, ή εξ αφορμής αυτών, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταξύ τους συναλλαγών.

Η ανωτέρω δέσμευση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες:

(α) είναι δημόσιες και γενικώς διαθέσιμες στο κοινό, δίχως να συντρέχει παράβαση των όρων της παρούσας,

(β) λαμβάνονται από τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

(γ) ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστές σε αυτόν πριν από την έναρξη επικοινωνίας των μερών,

(δ) πρέπει δυνάμει διάταξης νόμου ή αποφάσεως  αρμόδιας δικαστικής και/ή διοικητικής αρχής και υπηρεσίας να ανακοινωθεί προς αυτούς.

 

Cookies

Ο ιστότοπος δύνανται να χρησιμοποιούν cookies για τη διευκόλυνση και λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μας προς το καταναλωτικό κοινό μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως είναι, για παράδειγμα η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους για τη βελτίωση της λειτουργίας της δομής και του περιεχομένου τους. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, για να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικά με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.  Με τη συνέχιση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα και/ή στο  ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας αποδέχεστε την ενεργοποίηση των παραπάνω cookies.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies ισχύουν από τότε που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας η  αναθεωρημένη πολιτική cookies.