ΟΥΪΣΚΥ

Τυπική μερίδα: 40ml
Αλκοολικός βαθμός: 40ο
Αλκοόλ ανά τυπ.μερίδ: 16ml

 

Other specialists