Κατανάλωση χαμηλού κινδύνου

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας1, ως όριο εβδομαδιαίας κατανάλωσης χαμηλού κινδύνου ορίζονται οι 14 μονάδες αλκοόλ για τους άνδρες και 7 μονάδες αλκοόλ για τις γυναίκες. Με βάση τις τυπικές μερίδες στη χώρα μας, αυτό σημαίνει 8-9 ποτά την εβδομάδα για τους άνδρες και 4-5 ποτά την εβδομάδα για τις γυναίκες. Η κατανάλωση αυτή πρέπει να κατανέμεται σε περισσότερες από τρεις ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Ακόμη, συστήνεται αποχή από το αλκοόλ κάποιες ημέρες της εβδομάδας καθώς αυτό επιτρέπει στον οργανισμό να διακόπτει τον κύκλο της συνήθειας.  

Η υπερβολική κατανάλωση  – περισσότερα από 3 ποτά σε μία ημέρα ή περισσότερες από 14 μονάδες αλκοόλ σε μία εβδομάδα- συνδέεται με σειρά βλαβών στην υγεία όπως ατυχήματα ή – για τα άτομα που επιδίδονται συστηματικά σε υπερβολική κατανάλωση –  βλάβες στο συκώτι, αυξημένη πιθανότητα για κάποιες μορφές καρκίνου, καρδιαγγειακές παθήσεις, επιδείνωση προβλημάτων ψυχικής υγείας καθώς και πιθανή εξάρτηση από το αλκοόλ. Επίσης, η αλόγιστη κατανάλωση συνδέεται με κοινωνικά προβλήματα, καθώς τα άτομα που έχουν προβληματική σχέση με το αλκοόλ δυσκολεύονται συχνά να έχουν θετικό ρόλο στην οικογένεια, στη δουλειά και στον κοινωνικό περίγυρο.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπεύθυνη κατανάλωση